Īٿûѱб


ٷΰ

ٷΰ ũ

ܿ

ֿ ޴

Ȩ Ʈ

α

ȸ α
α
ȸ ̵/йȣã

ȫ ̹

бȫ ÷ Īٿûѱб ȫ ̹

Home > ˿ > ܨ()学课时编规
青韩国学2018Ҵ韩国教ݻ发韩国学教课编۰
2020学Ҵ课为180

 

1) 学教学课时课数虑国教环来编过学运营监Խ员会审查学长来
5节课况Ҵ级课数为180߾
2) 响教学时长权教ݻ协并减课数10%

 


1学Ѣ

ȭ ʣ纪ҷ
::ު
课时
3 1 1 2 3 4 5 6 7 2. 开学
16~. 远教开课 [教务ݻ]
1. ߲节
复节
12 12
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
4         1 2 3 4   4.4~6. 清٥节 21 33
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 29 30    
5             1 2 1. ͱ [教务ݻ]
15.~22.个论赛 [创ݻ]
18. 创业PPT[创ݻ]
20. English Book Contest [ݻ]
5.1-5.5. 劳动节
5. 儿节
8. ݫٽ节
15. 教师节
22. 纪ҷ
 
18 51
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
  31            
6 14   1 2 3 4 5 6 8~11. Ѣ试(12Ҵ级) [研ϼݻ]
15. 青辩论赛 [创ݻ]
17. Global Leader English Presentation []
18. English Diary Competition [ݻ]
24. 励߲励会 [学ݻ]
6.
25-28.
Ӯ节
20 71
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30        
7         1 2 3 4 6~9.Ѣ试[研ϼݻ]
- 7~9 Ҵ级 7~9
- 10~11Ҵ级 6~9
13~ 竞赛[ݻ]
15. ݻ长研讨会 [研ϼݻ]
21. ۯʣ
(Ѣ间: 722~825, 35)
22. ʣ补习开课
(ʣѢ补习: 722~84)
22. English Summer Camp(22~4)
 
17. 宪节
15 86
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
1学Ѣ 86
  26 27 28 29 30 31  

 

2学Ѣ

ȭ ʣ纪ҷ
::ު
课时
8               1 1. ͱ [教务]
25. 体教师߾
26. 开学()
26. 2020学Ҵ教课研讨会[教务]
15. 复节 4 4
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
1 30 31          
9       1 2 3 4 5 4. ݻ选 [], 创阅读[]
7. 体联赛[创ݻ]
11. 竞选学会长 []
12. ټ拟试 [ݻ]
14. 2学Ѣ补习开课 [研ϼ]
16~18. English Book Contest []
21. ʫ长研开课 [研ϼݻ]
23. 竞赛 [ݻ]
25~26. 学ݻ炼会 []
30. []
29~30. English UCC Challenge []
  22 26
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30      
10           1 2 3 12. 纪ҷ韩动 []
12. 体测试ټ拟试 [,]
[研ϼݻ]
27~30, 28~30
 
10.1
10.1~10.8
国庆节长ʣ
10.9
1. 国军节
3. 开节
9
15 41
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29 30 31
11 10 1 2 3 4 5 6 7 2 ͱ [教务]
3~6.(8,10Ҵ级) []
6.现场体验学习(7,9,11,12Ҵ级) []
13.ټ拟赛()/() []
()会Ρ赛
()韩国Գ/爱宪(1)
17. 开课[研ϼݻ]
20. 学报战[学ݻ]
28. MUN [ݻ, ݻ]

 
 
 
 
 
21 62
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30          
12       1 2 3 4 5 2. 教师讨论会(߾课) [研ϼݻ]
4. 专职职业讲 [学ݻ]
9-10. English Journal Contest []
12. ټ拟试 [ݻ]
28~31. Ѣ试(29~31)
[研ϼݻ]
 
 
23 85
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 31    
1             1 2 6.׺级报ͱ会 [][]
8~9. ݻ长研讨会[研ϼݻ]
12. 青艺术节 [] (运营课
14. ۯʣ 毕业[](߾课)
(ʣѢ:115~228,45)
15. 学Ѣ业务处教师
15. ʣѢ补习(115~128) []
15. English Winter Camp(15~28)
1.1 ө 9 94
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
2   31 1 2 3 4 5 6 1.2021Ҵ1ͱ
24~26. 学Ѣ教师研
2.11~17    
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28            
    1学Ѣ 86
2学Ѣ 94
94 180

ȭũ

ȭũ Ȯ

̵ ޴